1FS
Reserveren
Cadeaubon kopen
bob wijn
x
terug
datum
tijd
personen
event
Ga verder en Reserveer
EVENTS
events
Reservering
Reservering
Reservering
Uw Gegevens
Totaal
0.00
Korting/Voucher
0.00
Totaal te betalen
0.00
Ik verklaar hierbij dat ik 18 jaar of ouder ben
​PROEVERIJEN:

Leeftijdscheck

Geborgde werkwijze Leeftijdscheck 18+

bob Nederlandse wijn VOF, versie 1.2 d.d. 12/09/2023


Het is voor bob Nederlandse wijn VOF van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier
wordt verkocht, ook online. bob Nederlandse wijn VOF mag namelijk geen alcohol verkopen aan
jongeren onder de achttien jaar.


Middels dit document / deze pagina wordt inzicht gegeven in de manier waarop bob Nederlandse
wijn invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in
artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze
waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres
van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de
alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt
gehanteerd.


Dit document / deze pagina is altijd actueel. Dit betekent dat het document / de pagina wordt
geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document / de
pagina bevat een omschrijving van:

  • het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende
    verplichtingen te voldoen;
  • de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
  • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties
    worden doorgevoerd.

Welke controlepunten heeft bob Nederlandse wijn VOF
ingesteld?


1) Leeftijdsverificatiesysteem
Iedere bezoeker van onze webshop die een bestelling plaatst is verplicht om te bevestigen dat hij /
zij 18 jaar of ouder is en dat de ontvanger van deze bestelling ook 18 jaar of ouder is en bereid is om
zijn / haar leeftijd met een geldig legitimatiebewijs te laten verifiëren.
Dit leeftijdsverificatiesysteem is momenteel niet waterdicht. Immers, iedereen kan aangeven (ook
minderjarigen) dat men ouder dan 18 jaar is. De overheid zal daarom op niet al te lange termijn een
leeftijdsverificatiesysteem maken waarmee het mogelijk wordt om op betrouwbare en eenduidige
wijze de leeftijd van de consument vast te stellen. Zodra dit leeftijdsverificatiesysteem beschikbaar
komt, zal bob Nederlandse wijn VOF hierop overstappen.


2) Leeftijdscontrole bezorgdienst
Bij elke bestelling die door bob Nederlandse wijn VOF wordt verstuurd, voert de bezorger een
leeftijdscheck uit. De bezorger controleert de leeftijd van de ontvanger aan de deur op basis van een
legitimatiebewijs van de ontvanger. Hij geeft het pakket alleen mee als de ontvanger voldoet aan de
leeftijdseis.
Is de leeftijdscheck niet gelukt omdat de ontvanger niet thuis was, of omdat de bezorger zijn / haar
leeftijd niet kon controleren? Dan neemt de bezorger het pakket weer mee terug. Een zending van
de eigen bezorgdienst wordt terug naar de winkel gebracht. Een zending van PostNL wordt naar een
PostNL locatie in de buurt gebracht, waar de ontvanger het kan ophalen met een geldig
legitimatiebewijs. Komt niemand het pakket ophalen? Dan wordt de zending retour verzonden. Blijkt
de geadresseerde iemand jonger dan 18 jaar te zijn, dan wordt ook in dit geval het pakket retour
verzonden.


3) Aflevering bij de buren is niet meer mogelijk
Het is niet mogelijk het pakket bij de buren af te laten leveren wanneer de leeftijdscheck gedaan
moet worden. Is de leeftijdscheck niet gelukt omdat de ontvanger niet thuis was, dan neemt de
bezorger het pakket weer mee terug. De zending wordt terug naar de winkel of naar een PostNL

locatie in de buurt gebracht, waar de ontvanger het kan ophalen met een geldig legitimatiebewijs.
Komt niemand het pakket ophalen? Dan wordt de zending retour verzonden.

Hoe waarborgt bob Nederlandse wijn VOF dat iedereen zich binnen het bedrijf aan de regels houdt?
1) Informeren van medewerkers
Alle medewerkers van bob Nederlandse wijn VOF worden geïnformeerd over de consequenties van
het niet naleven van de verkoopregels. Van elke medewerker wordt verlangd dat hij / zij kennis van
dit document / deze pagina neemt. De laatste versie van dit document / deze pagina is uitgeprint en
altijd beschikbaar voor de medewerkers van de winkel. Ook worden onze medewerkers tijdens
werkbesprekingen actief geïnformeerd over de verkoopregels en het belang van naleving hiervan.
Externe bezorgers zoals de pakketbezorgers PostNl en Transmission worden bij aanvang van de
samenwerking geïnformeerd over de verkoopregels en het belang van naleving hiervan. Tijdens
regelmatige werkbesprekingen wordt deze informatie wederom onder de aandacht gebracht.


2) Controle van de geborgde werkwijze
Conform artikel 5.2 lid 1 onder d van het Alcoholbesluit doen wij minimaal één keer per jaar
onderzoek naar de uitvoering van de geborgde werkwijze. Dat doen wij door zelf een bestelling te
doen in onze webwinkel en de wijnen op ons privé adres te laten afleveren. Daarnaast overleggen
wij met onze logistieke partner of de bezorgingen aan de wettelijke eisen voldoen.
Wanneer blijkt dat ten onrechte alcoholhoudende drank is afgeleverd aan een persoon die de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt of de alcoholhoudende drank op een ander adres is afgeleverd,
zullen wij corrigerende acties uitvoeren, zoals het aankaarten van dergelijke gebrek bij onze
logistieke partners en indien nodig het aanpassen van onderlinge afspraken/processen met onze
logistieke partners.